Gebruiksvoorwaarden - Gedetailleerde Informatie en Voorwaarden | Teleplus.com.tr

GEBRUIKSVOORWAARDEN
 
Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden. Deze informatie is opgesteld zodat u weet hoe betrouwbaar het systeem van teleplus.com.tr is. Lees de volledige gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat uw fotografische gegevens worden bewaard in uw persoonlijke gegevensopslag. teleplus.com.tr biedt u programma's waarmee u de foto's die u naar zijn systeem hebt geüpload alleen voor u kunt bekijken of om instellingen te maken voor het delen met andere leden/internetgebruikers.
VERGEET NIET: Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij teleplus. com.tr. Als u gebruik maakt van de diensten van teleplus.com.tr, wordt de door u gerapporteerde informatie niet gedeeld met derden of instellingen, tenzij u daarvoor uw toestemming geeft en dit uitdrukkelijk aangeeft. U kunt onze PRIVACYBELEIDverklaring lezen met betrekking tot de privacy van uw persoonlijke informatie.
Onze communicatie met u vindt plaats via het e-mailadres dat u hebt opgegeven tijdens uw lidmaatschapsregistratie.
teleplus.com.tr levert diensten aan zijn leden om eenvoudig fotogegevens op te slaan, te delen en te bestellen. Degenen die onze diensten willen gebruiken, moeten de gebruiksvoorwaarden lezen en accepteren voordat ze bestellen. Uw recht om de site en services te gebruiken is alleen geldig zolang u voldoet aan de gebruiksvoorwaarden.
 
OPSLAG VAN 1-FOTOGEGEVENS
teleplus.com.tr biedt zijn leden gratis en onbeperkte online foto-opslag. Er zijn geen beperkingen bij het opslaan van persoonlijke foto's. Wanneer u afbeeldingen naar zijn servers uploadt, kan teleplus.com.tr de oorspronkelijke resolutie van deze afbeeldingen wijzigen wanneer dit nodig wordt geacht. We raden u echter aan om altijd een kopie van uw originele inhoud op uw persoonlijke systeem te bewaren. U mag de gegevensopslag van teleplus.com.tr niet gebruiken als het enige en belangrijkste medium waar u uw foto's opslaat. Teleplus.com.tr kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen en fouten die kunnen optreden in datastores. De diensten die wij leveren, worden uitsluitend voor persoonlijk gebruik geleverd. U kunt uw gebruikersrechten op teleplus.com.tr niet aan anderen overdragen of verkopen of de service op een andere manier gebruiken voor commerciële doeleinden.
 
2-LEDEN EN GEBRUIKERSVERANTWOORDELIJKHEDEN
teleplus.com.tr , lid en Hiermee kunnen gebruikers activiteiten uitvoeren met hun foto's. Systeemgebruikers die al dan niet lid zijn, kunnen geen gebruik maken van teleplus.com.tr-services in 'Transacties met legale inhoud' met de volgende kenmerken. >B-Gebruikt zonder medeweten en toestemming van de rechthebbende,
C-Behorend tot terrorist organisaties of waarvan bekend is dat ze,
D-inbreuk maken op de rechten van anderen,
E-illegale activiteit,
F-virus Alle inhoud en computercode die beschadigde bestanden of vergelijkbare schadelijke code bevat, of om te voorkomen/ het gebruik van Fotografya-systemen verstoren, voor welke persoon of instelling dan ook, of ze nu lid zijn van
G-teleplus.com.tr of niet,
H-
 
teleplus.com.tr , dat een link/link bevat naar een van de bovengenoemde, behoudt zich het recht voor om te bepalen of enige inhoud 'Verboden inhoud' is binnen het toepassingsgebied van deze gebruiksvoorwaarden, en behoudt zich het recht voor om te bepalen welke inhoud in zijn systeem is ingevoerd op elk moment tijd heeft de bevoegdheid om tot in detail te controleren. teleplus.com.tr heeft de bevoegdheid om geüploade inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en te verwijderen. Elke verantwoordelijkheid (privé of openbaar) met betrekking tot inhoud die op het sitesysteem wordt verwerkt, behoort toe aan de persoon die de relevante inhoud naar het systeem heeft geüpload.
 
3-COPYRIGHTS
Wanneer u teleplus.com gebruikt. tr-systemen Je bevindt je in de gemeenschap die van fotografie houdt. Als voorwaarde voor uw systeemabonnement, met betrekking tot uw eigen inhoud en voor het gebruik van diensten, exclusief commerciële rechten, niet exclusief voor teleplus.com.tr, algemeen, afstand van auteursrechten voor teleplus.com.tr, weergeven, kopiëren, verzenden, creatief U stemt er vooraf mee in om het werk te maken en te verspreiden. Als voorwaarde voor uw lidmaatschap accepteert u op voorhand dat u de eigenaar bent van de inhoud die u aan teleplus.com.tr heeft verstrekt met het gespecificeerde gebruiksrecht of dat u schriftelijke gebruikstoestemming hebt verkregen van de wettelijke rechthebbende en u gaat ermee akkoord. vooraf dat u zich zult houden aan de wetten op intellectueel eigendom. U kunt geen actie ondernemen op inhoud die niet van u is op teleplus.com.tr zonder de schriftelijke toestemming van de relevante rechthebbende. Tijdens het gebruik van de systeemservices van teleplus.com.trU stemt er vooraf mee in dat als u de wetten op het auteursrecht en intellectueel eigendom overtreedt, u als enige en volledig verantwoordelijk bent voor de juridische gevolgen van uw acties. De  afdrukrechten van de foto's die door de leden in de Photo Gallery worden gedeeld, behoren toe aan teleplus.com.tr.
 
4-GEBRUIKERSGARANTIE
teleplus.com.tr leden en gebruikers zijn bewust of onbewust verantwoordelijk voor het gebruik van de systeemdiensten die u onbewust veroorzaakt, of die u veroorzaakt als gevolg van het gebruik van uw lidmaatschapsaccount door iemand anders, dat teleplus.com.tr werknemers, managers, partners, zakelijke partners, licentiegevers, leveranciers, dienstverleners en dealers zullen proberen alle soorten verlies, vergoedingen, uitgaven en schade te voorkomen en u stemt ermee in om vooraf schadeloos te stellen.
 
5-BEPERKTE GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
A- Teleplus.com.tr is niet verantwoordelijk voor de inhoud: Inhoud die is gemaakt tijdens het gebruik van de teleplus.com.tr-systeemdiensten teleplus.com.tr en zijn zakelijke partners kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor inhoudsfouten/tekortkomingen of verliezen en schade die kan ontstaan van de inhoud, of gerelateerd aan andere inhoud die toegankelijk is als gevolg van het sturen van deze inhoud. Film, dia, usb-flashgeheugen, geheugenkaart, cd etc. verzonden door leden naar teleplus.com.tr. In geval van schade is de verantwoordelijkheid van teleplus.com.tr gelijk aan de waarde die moet worden berekend over de huidige gemiddelde marktverkoopprijzen van de relevante materialen.
De producten en diensten die worden aangeboden via B-teleplus.com. tr worden aan u gepresenteerd zoals ze zijn. Vanwege de functies die niet zijn gespecificeerd tijdens de uitleg hiervan, de definitie van de service en productinhoud, kan niet worden aangenomen dat deze functies bestaan ​​en kan teleplus.com.tr niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun tekortkomingen. teleplus.com.tr behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen met betrekking tot de aangeboden service en productinhoud. Teleplus.com.tr kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of schade die kan optreden als gevolg van wijzigingen in het serviceproduct. Het garandeert haar leden en gebruikers niet dat de systeemdiensten volledig en zoals zij wensen zullen voldoen aan de behoeften van de leden, in voorwaarden om volledig vrij te zijn van vergelijkbare schadelijke inhoud. Alle risico's met betrekking tot schadelijke gevolgen zijn voor de gebruiker.
 
6-BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
teleplus.com.tr, volledig naar eigen wil en zonder enige aansprakelijkheid, zonder voorafgaande kennisgeving, beëindigt uw lidmaatschap of gebruik van systeemdiensten en behoudt zich het recht voor om alle inhoud van zijn systeem te verwijderen. Uw lidmaatschap wordt automatisch beëindigd als de volgende situaties zich voordoen: detectie van acties gericht op het schaden van haar partners, het niet voldoen aan de voorwaarde van 'Actieve deelname' aan de
C-System-service.
teleplus.com.tr zal niet aansprakelijk jegens u of andere derden in het geval uw lidmaatschap wordt beëindigd.
 
7-WIJZIGINGEN MET BETREKKING TOT GEBRUIKSVOORWAARDEN
teleplus.com.tr kan de gebruiksvoorwaarden op de site wijzigen op elk moment, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving. U kunt toegang krijgen tot de huidige versie van de gebruiksvoorwaarden op onze website op www.teleplus.com.tr. De aangebrachte wijzigingen binden u. Zolang u de systeemdiensten van teleplus.com.tr blijft gebruiken, wordt u geacht de wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard.
 
8-BINDENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN
De gebruiksvoorwaarden hier vermeld zijn tussen u en teleplus.com.tr. is een geldig contract. In geval van tegenstrijdigheid tussen de hier vermelde gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden in andere media (drukwerk, brochure, gebruikershandleiding, enz.), prevaleren de hier vermelde voorwaarden. Bovendien kan van u worden vereist dat u zich houdt aan de gebruiksvoorwaarden van de relevante software en de partij met betrekking tot andere software en tools van derden die u kunt gebruiken binnen de systeemdiensten van teleplus.com.tr. worden geïnterpreteerd als een wijziging met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarde.
 
9-BESLISSING VAN GESCHILLEN
Deze gebruikerDe rechtbanken van Istanbul zijn bevoegd om geschillen op te lossen die kunnen ontstaan ​​met betrekking tot de voorwaarden en het gebruik van de systeemdiensten van teleplus.com.tr.